Maatschappelijk

De belofte van De Slanke Bourgondiër

Onze kalkoenen worden met liefde gehouden en lekker verwend op de familiebedrijven van onze Nederlandse kalkoenhouders: Een dikke laag strooisel op de vloer zorgt voor een prettige en natuurlijke ondergrond, waarop de kalkoenen door de hele stal kunnen rondscharrelen. Naast een fijne ondergrond biedt het strooisel de kalkoenen een leuke bezigheid; ze pikken erin en spelen ermee. 


Frisse lucht en optimaal stalklimaat

Bij uitstek zijn kalkoenen dieren die van frisse lucht houden en in de stallen wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Sommige bedrijven hebben zelfs serres aangebouwd, waarin de kalkoenen lekker in de frisse lucht kunnen rondlopen. Andere bedrijven zorgen door ventilatoren voor voldoende frisse lucht in de stallen. Ook wordt er zorg gedragen voor voldoende water en voer. Het stalklimaat wordt optimaal aangepast op de leeftijd en gezondheid van de dieren en het natuurlijke dag- en nachtritme wordt in de stallen gestimuleerd. 

Gezondheid van de kalkoenen

Meerdere keren per dag controleren de kalkoenhouders de gezondheid van hun dieren. Ook kijken ze dan naar het goed functioneren van de voer-, water- en alarmvoorzieningen, het stalklimaat en de kwaliteit van het strooisel. Bij opmerkelijke waarnemingen onderneemt de kalkoenhouder meteen actie. Antibiotica wordt alleen ingezet als het welzijn van de kalkoen in het geding komt. De inzet is dan ook minimaal. De Nederlandse kalkoenhouders streven naar volledig antibiotica-vrije dieren. En dit komt niet alleen de kwaliteit, maar ook de smaak ten goede. Op de Nederlandse kalkoenbedrijven wordt er daarom alles aan gedaan om zieke en gewonde dieren te voorkomen en de


kalkoenen een goed leven te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat vele dieren over de hele wereld jaloers zijn op onze Nederlandse kalkoenen! 


Groene stroom uit pluimveemest

Bijna alle Nederlandse kalkoenhouders zijn aangesloten bij BMC Moerdijk. Deze bio massa centrale - die op initiatief van pluimveehouders, verenigd in coöperatie DEP, ZLTO en Delta Energy is opgericht - zorgt voor een duurzame verwerking van pluimveemest. Dit gebeurd door de mest van pluimvee te verbranden en hiermee elektriciteit te produceren. Daarnaast zorgt deze verwerking ervoor dat de mineralen uit de mest kunnen worden hergebruikt.