Kalkoenhouders bedanken Provincie Limburg en LLTB

Gedeputeerde Patrick van der Broeck ontvangt kalkoenvleespakket

Tijdens een informele bijeenkomst op 17 november jl. heeft de werkgroep Kalkoen Vaker Doen op locatie bij kalkoenhouder Twan Jenniskens een kalkoenvleespakket overhandigt aan gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie Limburg en Leon Faassen, voorzitter van de LLTB. Hiermee wil de werkgroep, die bestaat uit een tiental Limburgse kalkoenhouders, de provincie Limburg en de LLTB bedanken voor hun ondersteuning in het project Ketenverdienmodellen. Tijdens dit project is de fundering gelegd voor het onlangs door de werkgroep geïntroduceerde concept ‘De Slanke Bourgondiër’.

Nederlandse kalkoenvleesproducten weer terugkrijgen in de Nederlandse keukens. Dat is het doel van de werkgroep Kalkoen Vaker Doen. Onder supervisie van de BAV, de coöperatieve vereniging voor de bevordering van de afzet van vleeskalkoenen, heeft de werkgroep het concept ‘De Slanke Bourgondiër’ ontwikkeld. De fundering voor dit concept werd in 2013 gelegd tijdens het project Ketenverdienmodellen van Zo Ziet Limburg Dieren. De stap naar de supermarkt bleek op dat moment echter nog een brug te ver voor de werkgroep. Onder meer op gebied van logistiek en vermarkten moesten nog belangrijke stappen worden gezet. Maar de werkgroep gaf niet op. Met ondersteuning van agrarisch marketingbureau Drops besloot de werkgroep om kleinschalig en dichtbij huis te beginnen. En zo geschiedde: in de zomer van 2015 werd het concept De Slanke Bourgondiër geïntroduceerd.

De naam ‘De Slanke Bourgondiër’ verwijst naar de bourgondische uitstraling van kalkoenvlees in combinatie met het lage vetgehalte dat kalkoen bevat. De Slanke Bourgondiër heeft inmiddels een eigen assortiment, een website, en is ook actief op facebook en twitter. In de zomer van 2015 zijn vier kalkoenhouders onder de vlag van ‘De Slanke Bourgondiër’ gestart met de huisverkoop van hun eigen kalkoenvlees. Het doel van deze huisverkoop is om de bekendheid van kalkoenvlees te vergroten en de verkrijgbaarheid te verbeteren. Uiteindelijk hoopt de werkgroep dat het concept zich vanuit de huisverkoop doorontwikkeld en dat Nederlands kalkoenvlees over een paar jaar weer verkrijgbaar is in de Nederlandse slagerijen en supermarkten. De eerste stappen zijn hier inmiddels al in gezet. De positieve publiciteit die De Slanke Bourgondiër rondom de introductie kreeg heeft intussen al geleid tot interessante contacten in de markt.

Nu de eerste successen zijn behaald, vond de werkgroep Kalkoen Vaker Doen het tijd om de provincie Limburg en de LLTB te bedanken voor hun ondersteuning en bijdrage bij het ontstaan van De Slanke Bourgondiër. Op locatie bij Twan Jenniskens ontvingen gedeputeerde van de provincie Limburg Patrick van der Broeck en voorzitter van de LLTB Leon Faassen, op 17 november jl., een kalkoenvleespakket overhandigt door kalkoenhouders Jo Evers en Twan Jenniskens. Na een toelichting op het project werd er ook nog een kijkje genomen bij de kalkoenen in de stal.